NIPPO

NIPPO is de organisatie in Japan die zich tot doel heeft gesteld het "beschermen en in stand houden van de inheemse Japanse rassen"

Wij zijn lid van "Nihon Ken Hozonkai" (NIPPO), een organisatie in Japan die waakt over het in stand en op peil houden van de inheemse Japanse 'spits' rassen. Ieder jaar in november organiseert NIPPO de zogenaamde NIPPO Grand National waar tussen de 700 en 1200 Shiba's gekeurd worden.

In 1928 kwam een groep vrienden bijeen onder leiding van Dr. Hiroyoshi Saito vanwege het feit dat zij de noodzaak zagen om de inheemse Japanse hond te beschermen. Na grondig onderzoek in de diverse delen van Japan, met als voornaamste doel het opsporen en categoriseren van de inheemse hond, heeft dit uiteindelijk in 1932 geleid tot de oprichting van Nihon Ken Hozonkai, ofwel beter bekend als NIPPO.

In dezelfde begin 30-er jaren was er een tendens in Japan dat de overheid zaken waarvan zij vond dat deze belangrijk waren voor het Japanse culturele leven en daardoor overheidssteun en -erkenning verdiende, de status gaf van natuurmonument. Dit gold ook voor de Akita, Shiba, Shikoku, Kishu, Hokkaido en Kai. De eerste die deze status kreeg toegewezen was de Akita in 1931. De Shiba volgde in 1936. Het jaar daarop ontving NIPPO als organisatie officiële overheidserkenning.

Kort na de oprichting van NIPPO formuleerde zij de zogenaamde Basis Standaard voor de inheemse Japanse hond, waarin op bijna literaire, poëtische wijze een beschrijving werd gegeven van de "Japanse hond". Het middenslag type hond stond hierbij model. Deze beschrijving van de Japanse hond was echter zo bondig en kort geformuleerd dan men zich al snel ging realiseren dat aanvullingen op deze standaard noodzakelijk waren, vooral voor keurmeesters. Er kwam een aanvulling op de Basis Standaard, de zogenaamde Judging Resolutions, een uitgebreid epistel met zeer veel informatie en uitgebreide illustraties. Er kan verondersteld worden dat het keuren van de Japanse hond zonder deze aanvulling buitengewoon moeilijk is.

Om kort te gaan is de NIPPO Standaard dus onderverdeeld in twee secties. de Basis Standaard en de Judging Resolutions en maakt ze onderscheid in zes verschillende rassen: de Akita (groot), de Shikoku, Kishu, Hokkaido en Kai (middenslag) en de Shiba (klein).

In het boek "The Total Shiba" van Gretchen Haskett en Susan Houser wordt zeer uitgebreid ingegaan op alles dat te maken heeft met NIPPO. In ieder geval is dit boek een absolute 'must' voor de ware Shiba liefhebber.

Buitengewoon interessant is het lezen van het commentaar, gegeven door Mr. Hajime Watanabe op de Basis Standaard wanneer daar de begrippen "Kan-i", "Ryosei" en "Soboku" uitgelegd worden. "The dog has a spirited boldness (kan-i) with a good nature (ryosei) en a feeling of artlessness (soboku). It is alert and able to move quickly with nimble, elastic steps.

NIPPO organiseert op meerdere niveaus tentoonstellingen. Vandaag de dag vindt vooral de Shiba, de Shikoku en de Kishu onderdak bij NIPPO. Er zijn jaarlijks 42 lokale shows en 8 regionale shows. Eén maal per jaar is er de zogenaamde 'NIPPO Grand National", een tweedaagse show waar vele honderden Shiba's gekeurd worden. De kwaliteit van de honden ligt op een dergelijk hoog niveau, zeker vergeleken met wat wij hier in Europa gewend zijn, dat een hond die bijvoorbeeld één gebitselement mist of een fractie buiten de toegestane grootte valt zoals de standaard die aangeeft, nooit door een eigenaar uitgebracht zal worden, hoe mooi hij verder ook mag zijn. Het is uitgesloten dat een hond met een gebitsfout een hoge onderscheiding zou kunnen krijgen.

NIPPO hanteert uiteraard ook een eigen stamboekhuidhouding. Het valt moeilijk te begrijpen waarom vandaag de dag NIPPO-geregistreerde honden nog steeds niet erkend worden door de FCI-landen. Om een hond met een NIPPO-stamboom te importeren zal deze hond dus eerst overgeschreven moeten worden naar het stamboek dat de J.K.C. (Japan Kennel Club én aangesloten bij de FCI) hanteert.

Bron: "The Total Shiba" by Gretchen Haskett ans Susan Houser
First edition 1997 by Alpine Publication ISBN: 0-0931866-98-7